"Be the change you want to see"

- Ghandi -

Het coachee spel

Water en stenen stimuleren vrijwel altijd de fantasie van kinderen.
Zonder enige voorbereiding gaan kinderen slepen met de stenen, bouwen dammen en bruggen en spelenderwijs genieten ze van het water dat zomaar een andere kant op gaat.

Dit gegeven is de basis voor het coachee!-spel. De rivier oversteken door stenen in het water te leggen, waardoor een pad ontstaat om de overkant te kunnen bereiken. Door het beantwoorden van vragen en het maken van verschillende opdrachten worden stenen voor dit pad verzameld, komt de coachee elke keer een stapje verder, leren coachee en coach elkaar beter kennen en wordt er op een speelse manier een veilige basis gelegd voor de hulpverlening.
Niet alleen voor kinderen, maar ook aan jongeren en volwassenen.

Het spel geeft de coach informatie over de coachee en de situatie waarin hij/zij zich bevindt.
De coachee leert zichzelf beter kennen en gaat spelenderwijs in gesprek met de coach waardoor tijdens het spelen van het spel een probleem omgetoverd kan worden in een levensles.

De coachee moet verschillende vragen beantwoorden of opdrachten uitvoeren. Deze vragen en opdrachten gaan over 6 verschillende levensgebieden:

  • Kind en familie. 
  • Kwaliteiten en talenten. 
  • Hulpvraag van de coachee. 
  • Het zelfbeeld en probleemoplossend vermogen. 
  • Het kind op school
  • Het hebben van en omgaan met emoties. 


Door de verschillende werkvormen aan te bieden kan de coachee op verschillende manieren informatie geven. De werkvormen zijn bijvoorbeeld: filosoferen, tekenen, bewegingsvormen of gesprekken voeren.


Spelen van het coachee-spel (max. 90 min) € 35,- in de praktijk te Everdingen.Je ontdekt meer over iemand
door een uur met hem te spelen
dan door een jaar met hem te praten.

 

 

PLATO